Goed Verzekerd?

Therapie
MyFysio

icon_fysiotherapie

Fysiotherapie-Manuele Therapie

Geriatrie Fysiotherapie-Oncologie Fysiotherapie

Oedeem Fysiotherapie

Afspraak maken
MyFysio


Direct contact? 076 7510345

of via contactformulier.

Afspraak binnen 48 uur.

Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kortweg kan worden gesteld, dat fysiotherapie voornamelijk wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en beperkt vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén eigen risico kost.MyFysio heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Als u een aanvullende verzekering heeft, worden uw behandelingen hieruit vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. U leest hierover meer op www.defysiotherapeut.com. Uw fysiotherapeut kan door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars uw polisgegevens controleren en u voorlichten over uw mogelijkheden. Zo weet u altijd voor aanvang van uw behandeling hoe uw vergoeding geregeld is.

Basis verzekering

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt, dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter wel dat alle behandelingen worden vergoed.
  • Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico. In 2020 bedraagt dit €385,-

Aanvullende verzekering

  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, die niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u daarom aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering.
  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u geen verplicht eigen risico.

Tarieven 2020

Behandeling Fysiotherapie*

€ 38,50

Behandeling Manuele Therapie*

€ 57,00

Behandeling Geriatrische Fysiotherapie*

€ 56,25

Behandeling OedeemFysiotherapie*

€ 56,25

Zitting Geriatrie Fysiotherapie

€ 56,25

Telefonisch consult

€ 38,50

Intake en Onderzoek na Verwijzing*

€ 52,50

Screening en Onderzoek bij DTF*

€ 58,50

Screening*

€ 18,50

Onderzoek na screening*

€ 51,50

Toeslag voor uitbehandeling

€ 19,50

Inrichtingstoeslag

€ 10,50

Echografisch Onderzoek

€ 59,50

Rol PINO tape

€ 12,50

Theraband (per stuk van 1 mtr.)

€ 3,00

Uitleen oefenmateriaal (Borg)

€ 5,00

Afspraken die niet tijdig (24 uur van tevoren) afgemeld zijn, worden bij de patiënt in rekening gebracht tegen bovengenoemd tarief.
*Voor eHealth gelden dezelfde tarieven.